Welkom bij NAROB

Specialisten in de aanpak van uitkerings- en zorgfraude.

 


 

NAROB

 

Het nederlands administratiefrechtelijk onderzoeksbureau, kortweg NAROB, voert in opdracht van en namens gemeenten bestuursrechtelijke, c.q. administratiefrechtelijke, onderzoeken uit in het kader van het toezicht en de controle op de correcte naleving van de geldende wet- en regelgeving en besteding van de door de gemeentelijke sociale voorzieningen.

 


 

 


 

 

Contact contact @narob.nl

Narob © 2016 - 2023

 

Nederlands administratiefrechtelijk onderzoeksbureau