Nederlands administratiefrechtelijk onderzoeksbureau


WELKOM

NAROB

Nederlands administratiefrechtelijk onderzoeksbureau, kortweg NAROB, voert in opdracht van en namens gemeenten administratiefrechtelijke onderzoeken uit ter preventie en opsporing van het oneigenlijk gebruik en misbruik van de door de gemeente verstrekte sociale voorzieningen.

De kern van de dienstverlening is om gemeenten, in het kader van het "Hoogwaardig Handhaven", te ondersteunen door het uitvoeren van administratiefrechterlijk onderzoeken in de vorm van steekproeven, themacontroles, periodieke hercontroles en/of projecten met als een verbetering te bewerkstelligen van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het Beleidsterrein Werk, Zorg en Inkomen / Sociale Zaken.

Onze profesionele opsporings- en ict-experts hebben een unieke onderzoekwerkmethode ontwikkeld en fijngeslepen waardoor in zeer korte tijd een groot aantal grondig, gestructureerde en uiteraard goed gedocumenteerde administratiefrechtelijke onderzoeken uitgevoerd kunnen worden.

Onze experts hebben zich gespecialiseerd in het snel, efficient en effectief door- en uitvoeren van steekproeven, themacontroles, periodieke hercontroles en projecten met een gedegen onderzoeksresultaat. Gedurende het onderzoek kunnen de consulenten actief betrokken worden in het onderzoek, maar de onderzoeken kunnen ook autonoom afgehandeld worden. Voor een compleet overzicht van onze diensten lees verder